ge spärrbud

ger spärrbud

gav spärrbud

gett spärrbud

ge spärrbud

Verb