gaskin

gaskins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gaskin har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom kläder
  • Inom generell
häst
kläder
generell

Ordet gaskin inom häst

Översättningar

Svenska

Ordet gaskin inom kläder

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till gaskin

Ordet gaskin inom generell

lower part of a horse's thigh between the hock and the stifle