gaskin

gaskins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gaskin har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom kläder
  • Inom generell
häst
kläder
generell

Ordet gaskin inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Ordet gaskin inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Möjliga synonymer till gaskin (inom kläder)

Ordet gaskin inom generell

lower part of a horse's thigh between the hock and the stifle