gaska upp

gaskar upp

gaskade upp

gaskat upp

gaska upp

Verb

Synonymer