galvanostegy

Substantiv
fysik
elektrolytisk metod att överdra föremål med metallhinna