galvanise

galvanise

Verb
förzinka, genom elektrolys överdra med metall