galning

galningen

galningar

galningarna

Substantiv

Synonymer