galena

Substantiv
mineral
blysulfid, det viktigaste mineralet för utvinnining av bly