gala

galan

galor

galorna

Substantiv
gala
Gala är ett högtidligt evenemang.

Bilden visar Fotbollsgalan

Synonymer
gala

gal

gol

galit

gal

Verb
gala
Det läte en tupp ger ifrån sig i arla morgonstund

gala

galas

Substantiv
gala
a gay festivity

Synonymer

gala

Adjektiv

Synonymer