gadolinium

gadoliniumet

(-)(-)
Substantiv
kemi
gadolinium
grundämne med atomnummer 64, kemiskt tecken Gd, atomvikt 157.25, smältpunkt 1312 grader, kokpunkt 3000 grader. Upptäckt år 1880 av J.C. Marignac.gadolinium

Substantiv
kemi
gadolinium
grundämne med atomnummer 64, kemiskt tecken Gd, atomvikt 157.25, smältpunkt 1312 grader, kokpunkt 3000 grader. Upptäckt år 1880 av J.C. Marignac.

Synonymer