gad

gads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till gad

Ordet gad har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom jordbruk
  • Inom geologi
generell
jordbruk
geologi

Ordet gad inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet gad inom jordbruk

att driva djur med

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Ordet gad inom geologi

Synonymer till gad (inom geologi)

Diskussion om ordet gad

gad

Interjektion

Översättningar (inom geologi)

Diskussion om ordet gad

gad

gad
gadded
gadded
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till gad

Diskussion om ordet gad