göromål

(-)(-)(-)
Substantivgöromål

Substantiv

Synonymer