göra utflykt

gör utflykt

gjorde utflykt

gjort utflykt

gör utflykt

Verb