göra utfall

gör utfall

gjorde utfall

gjort utfall

gör utfall

Verb