göra upp en plan

gör upp en plan

gjorde upp en plan

gjort upp en plan

gör upp en plan

Verb