göra till offer

gör till offer

gjorde till offer

gjort till offer

gör till offer

Verb