göra sig till

gör sig till

gjorde sig till

gjort sig till

gör sig till

Verb