göra reklam för

gör reklam för

gjorde reklam för

gjort reklam för

gör reklam för

Verb