göra orolig

gör orolig

gjorde orolig

gjort orolig

gör orolig

Verb