göra nedstämd

gör nedstämd

gjorde nedstämd

gjort nedstämd

gör nedstämd

Verb