göra nedslagen

gör nedslagen

gjorde nedslagen

gjort nedslagen

gör nedslagen

Verb