göra nödvändig

gör nödvändig

gjorde nödvändig

gjort nödvändig

gör nödvändig

Verb