göra mottaglig

gör mottaglig

gjorde mottaglig

gjort mottaglig

gör mottaglig

Verb