göra homogen

gör homogen

gjorde homogen

gjort homogen

gör homogen

Verb