göra försyndelse mot

gör försyndelse mot

gjorde försyndelse mot

gjort försyndelse mot

gör försyndelse mot

Verb