göra enhetligt

gör enhetligt

gjorde enhetligt

gjort enhetligt

gör enhetligt

Verb