göra enhetlig

gör enhetlig

gjorde enhetlig

gjort enhetlig

gör enhetlig

Verb