göra en ändring

gör en ändring

gjorde en ändring

gjort en ändring

gör en ändring

Verb