göra bort sig

gör bort sig

gjorde bort sig

gjort bort sig

gör bort sig

Verb

Synonymer