gångra

gångrar

gångrade

gångrat

gångra

Verb
barn