gångart

gångarten

gångarter

gångarterna

Substantiv
allmänt
häst
gångart
Bilden: Islandshäst utför gångarten tölt.gångart

Substantiv