gälla

gäller

gällde

gällt

gälla

Verb
  • "Det gäller valet av ett sektorsorgan"

Synonymer