fundament

fundamentet
fundament
fundamenten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Jonik

Hur böjs ordet fundament på svenska?

Obestämd singular: fundament
Bestämd singular: fundamentet
Obestämd plural: fundament
Bestämd plural: fundamenten

Hur används ordet fundament

 • "Jag såg ingenting hända vid byggnadens fundament"
 • "Statyn kommer få ett nytt fundament i sten och i detta kommer namnen på människor som levt i Karlskrona och varit en del av berättelsen om staden att synas."
 • "Trafiksäkerhetsdirektören, Claes Tingvall, säger till SVT att man nu försöker flytta kamerorna mellan olika fundament för att öka flexibiliteten."
 • "Christian Azar får årets pris ” för att han i Martinson anda i en oroad värld vårdat och visat de kunskapens fundament som krävs för att förstå och förhålla sig till klimatdiskussionen ”."
 • "Till stora delar är lokalerna mörka med fundament, maskingropar, installationer, instrument, tankar, cisterner och pannor."
 • "– Jag tänkte vad bra – vi behöver fundament till skulpturerna, säger Pär Ohlsson och fortsätter :"
 • "Alla de tre statyerna föreställer kvinnogestalter och har brutits loss från sina fundament och släpats från platsen så att de troligen skadats."
 • "Konstverken hade brutits loss från sina fundament och sedan släpats bort från kyrkogården."
 • "– Det kan vara så att man hört när klockan i så fall slagit ner i ett fundament, säger han."
 • "Vattenföreningen i byn Stocksbo i Gästrikland, precis vid gränsen till Dalarna, är oroad för att medlemmarnas brunnar kan påverkas av nya vägar och fundament som ska byggas för vindkraftverken i den planerade anläggningen Galmsjömyran."
 • "Problemet var bara att bron var tio meter för kort och behöver ett fundament."
 • "Statyn kommer få ett nytt fundament i sten och i detta kommer namnen på människor som levt i Karlskrona och varit en del av berättelsen om staden att synas."
 • "Trafiksäkerhetsdirektören, Claes Tingvall, säger till SVT att man nu försöker flytta kamerorna mellan olika fundament för att öka flexibiliteten."
 • "Christian Azar får årets pris ” för att han i Martinson anda i en oroad värld vårdat och visat de kunskapens fundament som krävs för att förstå och förhålla sig till klimatdiskussionen ”."
 • "Till stora delar är lokalerna mörka med fundament, maskingropar, installationer, instrument, tankar, cisterner och pannor."
 • "– Jag tänkte vad bra – vi behöver fundament till skulpturerna, säger Pär Ohlsson och fortsätter :"
 • "Alla de tre statyerna föreställer kvinnogestalter och har brutits loss från sina fundament och släpats från platsen så att de troligen skadats."
 • "Konstverken hade brutits loss från sina fundament och sedan släpats bort från kyrkogården."
 • "– Det kan vara så att man hört när klockan i så fall slagit ner i ett fundament, säger han."
 • "Vattenföreningen i byn Stocksbo i Gästrikland, precis vid gränsen till Dalarna, är oroad för att medlemmarnas brunnar kan påverkas av nya vägar och fundament som ska byggas för vindkraftverken i den planerade anläggningen Galmsjömyran."
 • "Problemet var bara att bron var tio meter för kort och behöver ett fundament."

Ordet fundament har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom byggnadskonst
allmänt
byggnadskonst

Vad betyder fundament inom allmänt ?

Fotograf: Jonik
Grund (husgrund eller fundament) är den del av en byggnad som står mot markytan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Grund_(arkitektur)

Översättningar

Engelska

Synonymer till fundament

Möjliga synonymer till fundament

Relaterat till fundament

viktighet

varaktighet

stöd

Ordet fundament inom byggnadskonst

Översättningar

Engelska

Synonymer till fundament

Möjliga synonymer till fundament

Relaterat till fundament

förberedelse

tillplattning

botten

grund

fundament

fundaments
Substantiv

Ordet fundament har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ålderdomlig
allmänt
ALLMÄNT
ålderdomlig

Ordet fundament inom allmänt

Synonymer till fundament

Möjliga synonymer till fundament

Ordet fundament inom ALLMÄNT

Synonymer till fundament

Möjliga synonymer till fundament

Ordet fundament inom ålderdomlig

Synonymer till fundament

Möjliga synonymer till fundament