fullness

Substantiv

Översättningar

Ordet fullness har 5 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
  • Inom kemi
  • Inom zoologi
  • Inom generell
fysik
generell
kemi
zoologi
generell

Vanligast betydelse av ordet fullness inom fysik

Översättningar

Synonymer till fullness

Möjliga synonymer till fullness

Vanlig betydelse av ordet fullness inom generell

the property of a sound that has a rich and pleasing timbre

Översättningar

Synonymer till fullness

Möjliga synonymer till fullness

Mindre vanlig betydelse av ordet fullness inom kemi

the condition of being filled to capacity

Översättningar

Möjliga synonymer till fullness

Mindre vanlig betydelse av ordet fullness inom zoologi

greatness of volume

Översättningar

Synonymer till fullness

Möjliga synonymer till fullness

Ovanlig betydelse av ordet fullness inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till fullness