fullgöra

fullgör

fullgjorde

fullgjort

fullgör

Verb
  • "Han har alltid fullgjort sina plikter nöjaktigt"

Synonymer