frukta

fruktar

fruktade

fruktat

frukta

Verb
vara rädd för

Synonymer

religion
i betydelsen frukta Gud

Synonymer