frige

friger

frigav

frigivit

frige

Verb
från slaveri eller annat tvång
  • "De hade inget annat alternativ än att frige fångarna"

Synonymer

en slav