frigöra

frigör

frigjorde

frigjort

frigör

Verb