frigöra

frigör
frigjorde
frigjort
Verb

Synonymer till frigöra

Hur böjs ordet frigöra på svenska?

Presens: frigör
Preteritum: frigjorde
Supinum: frigjort

Hur används ordet frigöra

 • "Kommunen förklarar årets neddragning med att man behövde frigöra resurser till bland annat handledning på modersmålet."
 • "På så sätt hoppas man slippa långa väntetider och frigöra läkartid för de svårast sjuka."
 • "Teracom gör frekvensomläggningen i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet."
 • "” För att kunna frigöra mer resurser till främst sjukvårdens utmaningar väljer vi att på ett ansvarsfullt sätt rationalisera bland verksamheterna inom kulturen, ” skriver partiet bland annat."
 • "Kvinnors företagande inte bara är en jämställdhetsfråga utan det är också en fråga om att frigöra innovation och tillväxt i hela landet, säger Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande på Företagarna, i ett pressmeddelande."
 • "Kommunen har också framfört att funktionsstödsförvaltningen ständigt letar efter lämpliga lokaler samt förbereder en omflyttning för att kunna frigöra platser och på så vis verkställa fler beslut om korttidsvistelse i framtiden."
 • "Men jag fyller snart 65 år och vill frigöra tid för att kunna ägna mig åt min familj och fler saker som ligger mig varmt om hjärtat, säger Sten Nordin."
 • "För att frigöra personal till covid-vård har även en geriatrisk avdelning stängt."
 • "Genom att stänga igen stationen under sommaren kan vi frigöra resurser och på så vis bli fler poliser ute bland medborgarna, säger han i det."
 • "Med åtgärden vill Region Blekinge kunna frigöra platser till IVA."

Vad betyder frigöra inom allmänt ?

släppa fri

Diskussion om ordet frigöra

 • - 2016-07-04

  rädda