framhålla

framhåller

framhöll

framhållit

framhåll

Verb