frambringa

frambringar
frambringade
frambringat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet frambringa på svenska?

Presens: frambringar
Preteritum: frambringade
Supinum: frambringat

Hur används ordet frambringa

 • "Ett råttpar kan i teorin frambringa upp till 1000 avkomlingar på ett år berättar Thomas."
 • "Arbetet med försäljning har pågått under en längre tid men ingen köpare har gått att frambringa så nu tvingas Joakim och Jens Norrlund lägga ned sitt företag."
 • "Att jag kan gå ut och köra den absolut bästa jujutsun jag kan frambringa."
 • "Då känner jag att jag måste frambringa den motståndskraft jag har kvar."
 • "De tidigare framgångarna för landet kan frambringa viss arrogans men Andersson tror ändå inte att det stigit tyskarna åt huvudet."
 • "Mannen friades först av Uppsala tingsrätt då tingsrätten menade att brevbärarna inte kunnat frambringa tillräckligt tydliga besked om när exakt blottningarna ska ha ägt rum."
 • "Under kvällen och natten väntas kylan bli mildare, vilket riskerar att frambringa halka."
 • "Förhoppningen är att en konkursförvaltare eventuellt ska kunna frambringa det kapital som kommunen har rätt till sedan tidigare beslut."
 • "Det skulle frambringa samma paralysering som det läge som varit – och som väljarna hatar."
 • "Skalven riskerar att frambringa ett vulkanutbrott på halvön Reykjanes strax söder om Reykjavik."
 • "Ett råttpar kan i teorin frambringa upp till 1000 avkomlingar på ett år berättar Thomas."
 • "Arbetet med försäljning har pågått under en längre tid men ingen köpare har gått att frambringa så nu tvingas Joakim och Jens Norrlund lägga ned sitt företag."
 • "Att jag kan gå ut och köra den absolut bästa jujutsun jag kan frambringa."
 • "Då känner jag att jag måste frambringa den motståndskraft jag har kvar."
 • "De tidigare framgångarna för landet kan frambringa viss arrogans men Andersson tror ändå inte att det stigit tyskarna åt huvudet."
 • "Mannen friades först av Uppsala tingsrätt då tingsrätten menade att brevbärarna inte kunnat frambringa tillräckligt tydliga besked om när exakt blottningarna ska ha ägt rum."
 • "Under kvällen och natten väntas kylan bli mildare, vilket riskerar att frambringa halka."
 • "Förhoppningen är att en konkursförvaltare eventuellt ska kunna frambringa det kapital som kommunen har rätt till sedan tidigare beslut."
 • "Det skulle frambringa samma paralysering som det läge som varit – och som väljarna hatar."
 • "Skalven riskerar att frambringa ett vulkanutbrott på halvön Reykjanes strax söder om Reykjavik."

Ordet frambringa har 2 betydelser

 • Inom spel
 • Inom bildligt
spel
bildligt

Vad betyder frambringa inom spel ?

åstadkomma, genom någon process skapa

Översättningar

Synonymer till frambringa

Möjliga synonymer till frambringa

Relaterat till frambringa

fruktbarhet

skicklighet

alstring

grund

början

kraftmedel

Ordet frambringa inom bildligt

Översättningar

Synonymer till frambringa

Möjliga synonymer till frambringa