fraktion

fraktionen

fraktioner

fraktionerna

Substantiv
samhälle
En fraktion är en särgrupp förenad av en gemensam ståndpunkt inom en organisation, till exempel ett parti. En fraktion kan vara en relativt organiserad grupp som inom den större gruppen agerar för ett maktövertagande av den större gruppen i enlighet med fraktionens intressen. Däremot är inte alla interna oppositioner en fraktion utan det är hur oppositionen agerar som avgör ifall det är en fraktion eller inte. I vissa fall kan det vara frågan om opposition som organiserar sig inom en organisation med syftet att avsätta dess ledning
(organisation)

Synonymer