fråga

frågan

frågor

frågorna

Substantiv
En fråga (även interrogation), uttryckt med hjälp av en frågesats, är normalt en språkhandling avsedd att frambringa information. En mening med fråga i avslutas med tecknet ?.
  • "För det andra ska jag använda mig av er fråga för att återigen påpeka .... europarl.europa.eu"

Synonymer
fråga

frågar

frågade

frågat

fråga

Verb

Synonymer