fossing

fossingen

fossingar

fossingarna

Substantiv
vardagligt

Synonymer

  • fot

    [ anatomi, kropp ]