fortgå

fortgår

fortgick

fortgått

fortgå

Verb

Synonymer