foodstuff

foodstuffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till foodstuff

Ordet foodstuff har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom handel
  • Inom generell
mat
handel
generell

Ordet foodstuff inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till foodstuff (inom mat)

Ordet foodstuff inom handel

Synonymer till foodstuff (inom handel)

Ordet foodstuff inom generell

a substance that can be used or prepared for use as food

Synonymer till foodstuff (inom generell)

Diskussion om ordet foodstuff