folk

folket

folk

folken

Substantiv
  • "Kulturen har i sig ett stort värde för alla folk i Europa, är en väsentlig del av den europeiska integrationen och bidrar till att bekräfta och vitalisera den europeiska samhällsmodellen... eur-lex.europa.eu"

Synonymer

nedsättande
  • Engelska
  • gentry [ nedsättande ]
internet
vid chattning vanlig förkortning: People
  • Engelska
  • PPL [ internet ]folk

Adjektiv

folk

folks

Substantiv
people in general
  • "they're just country folk"

Synonymer

musik
folk
Visa bild Fotograf: Vejvančický
  • "I didn’t enjoy the folk and filmy rounds that much."

Synonymer

folk

Substantiv

Synonymer

folk

Adjektiv

Synonymer

Folk

Adjektiv