flytta

flyttar

flyttade

flyttat

flytta

Verb
fysik

Synonymer