flygkapten

flygkaptenen

flygkaptener

flygkaptenerna

Substantiv
Vanligast luftfart

Synonymer

Är en/ett

militärväsen luftfart