flocculate

flump

flumps

flumped

flumped

flumping

Verb
biologi
bakteriers förmåga att klumpa ihop sigflump

Verb
fall heavily

Synonymer